OFICIÁLNÍ PARTNER
A SPONZOR VÝSTAV:

KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s.

PODMÍNKY PRO UCHOVNĚNÍ

Upravené chovné podmínky byly schváleny na schůzi výboru z 03.09.2008 podle sekcí:

SEKCE 1

PRO PLEMENO:
     Basset hound

Podmínky vázány dohodou s Basset klubem ČR, tzn. pro psa i fenu:
    - výstava: výborná anebo velmi dobrá, a to ve věku min. 12 měsíců v den výstavy
    - bonitace: ve věku min. 12 měsíců v den bonitace (bonitační karta: ZDE)
    - dobrovolná zkouška z výkonu
    - dobrovolné zdravotní vyšetření
    - dobrovolné genetické testy na POAG a Lafora

Věkový limit viz. DODATEK

SEKCE 2

PRO PLEMENA:
     Black and tan coonhound
     Finský honič
     Hamiltonův honič
     Karelský medvědí pes
     Norský losí pes šedý
     Norský lundehund
     Polský honič
     Polský ogar
     Posávský honič
     Redbone coonhound
     Ruskoevropská lajka
     Švédský losí pes
     Východosibiřská lajka
     Západosibiřská lajka


Pro psa i fenu:
    - výstava: výborná anebo velmi dobrá, a to ve věku min. 12 měsíců v den výstavy
    - dobrovolná zkouška z výkonu BZH nebo ZH
    - doporučen rentgen na DKK
    - dobrovolné genetické testy PRA-rcd, LHS, POAG

Věkový limit viz. DODATEK

SEKCE 3

PRO PLEMENA:
     Artésko-normanský basset
     Malý hrubosrstý vendéeský basset
     Modrý gaskoňský basset
     Plavý bretaňský basset
     Velký hrubosrstý vendéeský basset


Podmínky vázány dohodou s Basset klubem ČR, tzn. pro psa i fenu:
    - výstava: výborná anebo velmi dobrá, a to ve věku min. 12 měsíců v den výstavy
    - bonitace: ve věku min. 12 měsíců v den bonitace (bonitační karta: ZDE)
    - dobrovolná zkouška z výkonu
    - dobrovolné zdravotní vyšetření
    - dobrovolné genetické testy POAG
    - Vendéesští basseti - přeměření výšky na KV nebo SV KCHH ve věku min. 12 měsíců.

Věkový limit viz. DODATEK

PRO PLEMENA:
     Beagle Harrier
     Gaskoňsko-saintgeoiský honič
     Hrubosrstý gaskoňský honič
     Malý modrý gaskoňský honič
     Poitevin
     Porcelaine
     Velký hrubosrstý vendéeský honič
     Velký modrý gaskoňský honič
     Vendéeský hrubosrstý briquet
     Vydrař


Pro psa i fenu:
    - výstava: výborná anebo velmi dobrá, a to ve věku min. 12 měsíců v den výstavy
    - dobrovolná zkouška z výkonu
    - dobrovolné zdravotní vyšetření
    - Porcelaine - přeměření výšky na výstavě českým rozhodčím s aprobací pro plemeno ve věku min. 12 měsíců.
    - Malý modrý gaskoňský honič - výstava mezinárodní, národní nebo klubová a speciální KCHH ve věku min. 12 měsíců.

Věkový limit viz. DODATEK

SEKCE 4

PRO PLEMENA:
     Bosenský hrubosrstý honič
     Německý brakýř
     Rakouský hladkosrstý brakýř
     Srbský honič
     Španělský sabueso


Pro psa i fenu:
    - výstava: výborná anebo velmi dobrá - nutný zápis v rodokmenu: ocenění, chrup, výška
       V den výstavy musí mít pes nebo fena věk min. 12-ti měsíců.
    - zkouška s přiznáním lovecké upotřebitelnosti dle zkušebních řádů Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ):
       Na těchto zkouškách musí pes/fena získat minimálně známku 2 z hlasitosti.
       Podmínkou je, že pes musí na těchto zkouškách uspět (cena nerozhoduje).
    - Rakouský hladkosrstý brakýř - povinný rtg DKK s vyhodnocením od posuzovatele vedeného v seznamu posuzovatelů DKK a DLK komory veterinárních lékařů ČR. Přípustný stupeň dysplazie je A(0) a B(1).


Věkový limit viz. DODATEK

SEKCE 5

PRO PLEMENA:
     Sedmihradský honič
     Štýrský brakýř


Pro psa i fenu:
    - 2x výstava: se známkou výborná anebo velmi dobrá od dvou rozhodčích.
       Z toho jedna výstava vyššího typu, tj. mezinárodní, národní, klubová anebo speciální.
       V den výstavy musí mít pes nebo fena věk min. 12-ti měsíců.
    - Plnochrupost
    - Zkoušky BZH anebo ZH
    - Doporučený jarní svod loveckých psů
    - Doporučený RTG DKK

Věkový limit viz. DODATEK

DODATEK KE VŠEM SEKCÍM

- Dobrovolná anebo doporučená zkouška znamená, že zkouška není povinná

- Splnění chovných podmínek, bude do PP zapsáno příslušným poradcem chovu pro danou sekci, nejdříve 30 dní před dosažením věkové hranice, povolující reprodukci dle Řádu ochrany zvířat při chovu psů ČMKU.

- Pro zařazení do chovu je limitující věk. Tuto věkovou hranici určuje řád ochrany zvířat při chovu ČMKU a věkové omezení pro zařazení do chovu je pro:
    Malá plemena (do 50 cm kohoutkové výšky):
    - minimálně 14 měsíců až 8 let u fen (do dosažení věku 8 let je možno fenu nakrýt)
    - 14 měsíců až neomezené u psů
    Velká plemena (nad 50 cm kohoutkové výšky):
    - věk 17 měsíců až 8 let u fen (do dosažení věku 8 let je možno fenu nakrýt)
    - 17 měsíců až neomezeně u psů

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com

 |    NÁVŠTĚV