OFICIÁLNÍ PARTNER
A SPONZOR VÝSTAV:

KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s.

NOVINKY NA WEBU A DĚNÍ V KCHH

20.7.2020 PROPOZICE K PODZIMNÍM ZKOUŠKÁM A VÝCVIKOVÉMU DNI

5.9.2020 VÝCVIKOVÝ DEN VLASTĚJOV
PROPOZICE: ZDE

6.9.2020 MEMORIÁL DOKTORA URBANA (BZH - CACT, res. CACT)
PROPOZICE: ZDE

19.9.2020 BZH Zbečno (CACT, res. CACT)
PROPOZICE: ZDE

17.10.2020 BZH Lavičky (CACT, res. CACT)
PROPOZICE: ZDE

18.10.2020 ZVVZ Lavičky (CACT, res. CACT)
PROPOZICE: ZDE

18.06.2020 VÝBOR KCHH OZNAMUJE NOVÝ TERMÍN A MÍSTO ČLENSKÉ SCHŮZE

Středa 28.10.2020 (státní svátek) od 10:00 hodin v restauraci "U Čerta" v Bohosticích, adresa. Bohostice 50, 262 31 Bohostice.

Vzhledem ke zrušeným klubovým výstavám nabízí výbor klubu možnost chovného svodu pro basety a možnost přeměření a zaznamenání kohoutkové výšky do PP pro všechna plemena. Na svod se hlaste předem na e-mail jednatelky iva.cernohubova@seznam.cz. Vyplněnou bonitační kartu pošlete předem na email jednatelky a originál PP vezměte s sebou na schůzi - bez PP nelze svod absolvovat.

16.03.2020 ZRUŠENÍ KLUBOVÝCH VÝSTAV V TÁBOŘE

Dnešního dne, tj. 16. 03. 2020, s ohledem na krizovou situaci v ČR se výbor KCHH, z.s. rozhodl zrušit bez náhrady obě klubové výstavy plánované v termínu 6. - 7. června 2020.

Termíny chovných svodů pro basety budou projednány na členské schůzi. O jejím náhradním termínu budeme včas informovat. Individuální chovný svod je možné si sjednat s českým rozhodčím s aprobací pro dané plemeno, avšak mimo výstavy ČMKU.
Děkujeme za pochopení nastalé situace

12.03.2020 Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR,...

který byl vyhlášen vládou ČR dne 12.03.2020 s platností od 14:00 hodin tohoto dne, se ruší:
- členská schůze KCHH, z.s. - původní termín konání 28.03.2020
- výcvikový den Lavičky - původní termín konání 04.04.2020
- barvářské zkoušky honičů (BZH) Lavičky - původní termín konání 05.04.2020

Náhradní termíny výše uvedených akcí budou stanoveny s ohledem na další vývoj situace v ČR.
Uhrazené poplatky budou převedeny na zkoušky v náhradním termínu.
V případě neúčasti na zkouškách v náhradním termínu, kontaktujte ekonoma klubu, pro vrácení uhrazených poplatků.
Veškeré další informace budou zveřejněny na webu KCHH.

04.03.2020 UPOZORNĚNÍ K CHOVNÉMU SVODU PRO BASETY

Nový výstavní řád ČMKU, platný od 1.ledna 2020 stanovuje, že "hromadné nebo individuální bonitace, svody, výběry do chovu atd. na mezinárodních, národních, oblastních/krajských výstavách nesmí posuzovat rozhodčí, který na dané výstavě posuzuje. Samostatných výstav pořádaných klubem (klubová, speciální) se toto ustanovení netýká."

Bonitační kartu posuzující rozhodčí nesmí podepsat, jelikož mu to nový řád zakazuje. Upozorňujeme proto členy, aby chovný svod po posuzujících rozhodčích za žádných okolností nežádali. Chovný svod bude probíhat jako každoročně při klubové výstavě, tj. 6. a 7.června 2020. Problematice chovných svodů pro plemena basetů se bude výbor věnovat na členské schůzi 28.března 2020. Tím není dotčena možnost domluvit si individuální chovný svod s českým rozhodčím, který má na plemeno aprobaci.

Pavel Štangl, hlavní poradce chovu KCHH
ing. Iva Černohubová, jednatelka KCHH

03.03.2020 PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE

Program: ZDE
Volební ČS je plánována na 28. března 2020 od 12 hodin.
Místo konání: Restaurace U krále Václava IV. 406, 148 00 Praha 4., Kunratice
Do voleb na členské schůzi 2020 obdržel KCHH do termínu uzávěrky tyto kandidátky:
Braunstein Petr
Burda Pavel
Čáp Karel, ing.
Černohubová Iva, ing.
Růžičková Iveta
Štangl Pavel
Na funkci revizora: Čápová Jana


29.2.2020 K ČLENSKÉ SCHŮZI

Vážení stávající i budoucí členové Klubu chovatelů honičů,
oznamuji Vám tímto, že v době od 28.02.2020 do 28.03.2020 včetně, je pozastaveno přijímání nových členů do Klubu chovatelů honičů, z.s.
Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění technické přípravy klubových voleb.
Děkuji za Vaše pochopení a jsem s pozdravem.

Petr Braunstein
ekonom a matrikář KCHH

16.2.2020 K ČLENSKÉ SCHŮZI


10.2.2020 PROPOZICE NA JARNÍ BZH

Propozice: ZDE

04. 02. 2020 VOLEBNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KCHH

Tento rok bude členská schůze KCHH volební, protože končí pětileté období výboru a revizora. Na volební členské schůzi musíme zvolit nový výbor a revizora.

Vyzýváme všechny členy, kteří by chtěli kandidovat do výboru KCHH nebo na funkci revizora, aby své přihlášky odeslaly doporučeným dopisem na adresu matrikáře klubu (stanovy KCHH, z.s., článek 5., odstavec 13.).

Uzávěrka kandidátek je 27. února 2020 (rozhodné je datum poštovního razítka).

Volební ČS je předběžně plánována na 28. března 2020 od 10 hodin
(termín a čas bude potvrzen)

06. 01. 2020     PLÁN AKCÍ PRO ROK 2020

05.04.2020 BZH, Lavičky (CACT, res. CACT)
6.-7.6.2020 Klubové výstavy v Táboře
06.09.2020 Memoriál Dr. Urbana BZH, Vlastějov (CACT, res. CACT)
19.09.2020 BZH, Zbečno (CACT, res. CACT )
17.10.2020 BZH, Lavičky (CACT, res. CACT)
18.10.2020 ZVVZ Lavičky (CACT, res. CACT)
Termín klubové schůze bude upřesněn.

29. 12. 2019     ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY16. 12. 2019     PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ SVÁTKY

Výbor KCHH přeje všem členům krásné Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2020!


3.12.2019 ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Zápis a průběh jednání: ZDE

ZVEME ČLENY NA ČLENSKOU SCHŮZI KCHH, Z.S.

Z organizačních důvodů je nutné příspěvky do diskuse oznámit do 16. listopadu 2019 emailem na adresu karel.cap@seznam.cz.

20. listopadu bude doplněný program ČS KCHH vyvěšen na klubových stránkách.
V diskusi budou projednány pouze oznámené příspěvky.

Datum konání: 30. listopadu 2019 v 13:00
Místo konání: Stará hospoda, 277 32 Liblice 30
Mapa: ZDE
Program (doplněný o diskuzní témata): ZDE

OHLÁŠENÉ PŘÍSPĚVKY DO DISKUZE:
Návrh úpravy chovných podmínek plemeno Rakouský hladkosrstý brakýř (H. Špringlová)
Návrh úpravy chovných podmínek plemeno Porcelaine (L. Kopecká)
Návrh úpravy chovných podmínek plemeno Malý modrý gaskoňský honič (M. Faják)
Termíny členských schůzí (M. Faják)

26. 08. 2019     PROPOZICE PODZIMNÍ ZKOUŠKY

5. 10. 2019 – Barvářské zkoušky honičů CACT KCHH + OMS Praha 2, Lavičky
             Propozice: ZDE

6. 10. 2019 – ZVVZ CACT KCHH + OMS Praha 2,Lavičky
             Propozice: ZDE

29. 07. 2019     PROPOZICE NA BZH VE ZBEČNU

21. 9. 2019 – Barvářské zkoušky honičů CACT KCHH + OMS Rakovník, Zbečno
             Propozice: ZDE

13. 06. 2019     VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ A KLUBOVÉ VÝSTAVY

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA 8.6.2019: ZDE
KLUBOVÁ VÝSTAVA 9.6.2019: ZDE

         SV - foto M.Přenosilová (basset houndi): ZDE
         KV - foto M.Přenosilová (basset houndi): ZDE
         Foto I.Černohubová: ZDE


BIS Klubové výstavy, BIS Junior po oba dny a vítěz hlavní ceny výstavního víkendu:
Dream Chaser Bohemia Horrido, chov. & maj.: Ing.arch. Eva Černohubová


BIS Speciální výstavy: Ian des Vignes Pourpres
Chov: S.Kawala, Maj: Mgr. Dagmar Vlková

03. 06. 2019     NÁVRATKY NA SV A KV 2019 BYLY ODESLÁNY.

Pokud něco nesouhlasí, nebo něco chybí - kontaktní email karel.cap@seznam.cz.

22. 05. 2019     STATISTIKY PŘIHLÁŠENÝCH PO II. UZÁVĚRCE

Statistika - SPECIÁLNÍ VÝSTAVA 8.6.2019 : ZDE
Statistika - KLUBOVÁ VÝSTAVA 9.6.2019 : ZDE

10. 05. 2019     STATISTIKY PŘIHLÁŠENÝCH PO I. UZÁVĚRCE

Statistika - SPECIÁLNÍ VÝSTAVA 8.6.2019 : ZDE
Statistika - KLUBOVÁ VÝSTAVA 9.6.2019 : ZDE

Termín 2. uzávěrky je 17. května 2019!
Propozice: ZDE
Přihláška: ZDE

23. 04. 2019     VÝSLEDKY DUBNOVÝCH BZH

7. 4. 2019 – Barvářské zkoušky honičů CACT KCHH + OMS Praha 2, Lavičky
      VÝSLEDKY: ZDE
      FOTO: ZDE

19. 04. 2019     VESELÉ VELIKONOCE

Přejeme všem krásné prožití Velikonočních svátků.

07. 03. 2019     PROPOZICE A PŘIHLÁŠKA NA KLUBOVOU A SPECIÁLNÍ VÝSTAVU

Speciální výstava 8. 6. 2019 a Klubová výstava 9. 6. 2019:
Propozice: ZDE
Přihláška: ZDE

Specialty show 8th June 2019 and Club show 9th June 2019:
Info: HERE
Entry form: HERE


04. 03. 2019     TERMÍNY LOVECKÝCH ZKOUŠEK KCHH a OMS PRAHA 2 PRO ROK 2019

6. 4. 2019 – Výcvikový den KCHH + OMS Praha 2, Lavičky
             Propozice: ZDE
7. 4. 2019 – Barvářské zkoušky honičů CACT KCHH + OMS Praha 2, Lavičky
             Propozice: ZDE
17. 8. 2019 – PZ ost. plemena bez CACT
21. 9. 2019 – Barvářské zkoušky honičů CACT KCHH + OMS Rakovník, Zbečno
29. 9. 2019 – Výcvikový den KCHH + OMS Praha 2, Lavičky
5. 10. 2019 – Barvářské zkoušky honičů CACT KCHH + OMS Praha 2, Lavičky
6. 10. 2019 – ZVVZ CACT KCHH + OMS Praha 2,Lavičky
19. 10. 2019 – Barvářské zkoušky honičů CACT KCHH + OMS Strakonice, Chelčice

14. 2. 2019     UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU CHOVNÝCH PODMÍNEK

Na členské schůzi 24. 11. 2018 byly odhlasovány změny chovných podmínek pro plemena porcelaine, velký a malý hrubosrstý vendéeský basset.
Nově je pro tato plemena povinnost přeměření výšky na KV či SV KCHH ve věku minimálně 12 měsíců.

18. 1. 2019     MÁTE SPLNĚNY VŠECHNY PODMÍNKY PRO ČLENSTVÍ?

K dnešnímu dni stále 120 členů nemá splněny podmínky pro členství v KCHH, tj. zaslání nové přihlášky a písemného souhlasu GDPR, členský poplatek na daný rok je samozřejmostí!
Vše stačí zaslat emailem na adresu petr.braunstein@seznam.cz!
    Členská přihláška vč. GDPR (pro vyplnění rukou): ZDE
    Členská přihláška vč. GDPR (pro vyplnění na počítači): ZDE


12.11.2018     TERMÍNY VÝSTAVNÍHO VÍKENDU V TÁBOŘE PRO ROK 2019

Speciální výstava - sobota 8.června 2019
Klubová výstava (s titulem Klubový Vítěz) - neděle 9.června 2019
rozhodčí: B.Larská (PL), T.Mroczek (PL), O.Dolejšová (CZ)

12.11.2018     KCHH PŘEJE KRÁSNÉ SVÁTKY A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK


28.11.2018     ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Zápis a usnesení členské schůze konané 24.11.2018 v Bohosticích: ZDE

9.11.2018     POZVÁNKA ZE SLOVENSKA

Memoriál Jozefa Sedlačka 2018
             Propozice: ZDE

23.10.2018     POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Zveme členy na členskou schůzi KCHH 2018.
Datum konání: 24.listopadu 2018 od 11:00
Místo konání: Restaurace U čerta - Bohostice 50, 262 31 Bohostice

Program: ZDE

4.10.2018     POZVÁNKA ZE SLOVENSKA

Pohár prezidenta klubu chovateľov tatranských duričov
Srdečne Vás pozývame na špeciálne skúšky duričov pod názvom Pohár prezidenta klubu chovateľov tatranských duričov. Sú to ojedinelé skúšky, v ktorých sa skĺbi precízna práca na dohľadávke jelenej zveri s temperamentom a odvahou v diviačom oplôtku. Začiatok je 13.10.2018 o 8.00 hod. na Námestí slobody vo Vranove n. T. a pokračuje Svätohubertskou omšou v Bazilike Minor Narodenia Panny Márie vo Vranove n. T.

             Propozice: ZDE
             Program: ZDE


20.9.2018     VÝSLEDKY ZÁŘIJOVÝCH ZKOUŠEK

9.9. 2018 BZH Memoriál Dr. Urbana, Vlastějov (CACT, resCACT)
      VÝSLEDKY: ZDE

15.09.2018 BZH, Zbečno (CACT, resCACT)
      VÝSLEDKY: ZDE

17.8.2018     PROPOZICE NA ŘÍJNOVÉ ZKOUŠKY

13.10.2018 BZH, Lavičky (CACT, resCACT)
             Propozice: ZDE

14.10.2018 ZVVZ, Lavičky (CACT, resCACT)
             Propozice: ZDE

14.8.2018     PROPOZICE NA BZH ZBEČNO

Propozice na 15.09.2018 BZH: ZDE

17.7.2018     POZOR ZMĚNY!

- Výcvikový den, naplánovaný na sobotu 8.9.2018 se koná v honitbě MS Vlastějov (Šumava)
             Propozice: ZDE

- Nový termín BZH Memoriálu Dr. Urbana má změněný termín je 9.9.2018
             Propozice: ZDE

5.6.2018     KLUBOVÉ VÝSTAVY V TÁBOŘE

Výstavní duo víkend je za námi. Klubové výstavy 2. a 3.6.2018 proběhly za slunečného počasí v přátelské atmosféře na tradičním místě v autokempu Knížecí rybník.
Na sobotní výstavu bylo přihlášeno 14 plemen honičů v celk počtu 64. Posuzovali rozhodčí z Německa pan B.Seibel a G.Schäfer. Titul BIS získal velký hrubosrstý vendéeský baset pes Unique Louis Danda Bohemia Dany Maršíkové.
V neděli se představilo 16 plemen honičů v počtu 74 psů a fen. Posuzovali J.Beare (Švýcarsko, bassethoundi) S.Beránková (porceláni) a M.Václavík (všechna ostatní plemena). Titul BIS získal opět velký hrubosrstý vendéeský baset, tentokrát ovšem fena Valentina Danda Bohemia taktéž z chovu a majetku D.Maršíkové.
Velkou cenu - týdenní pobyt pro dvě osoby na chorvatském ostrově Cres vyhrál "Best Puppy" ze sobotní i nedělní výstavy, bassethound Dr.Pepper Dramijos, chov. a maj. D.Sršeň.
Všem vystavovatelům děkujeme za férové chování, rozhodčím za jejich solidní práci a vítězným psům gratulujeme k úspěchům.

VÝSLEDKY/RESULTS:
Sobota/Saturday: ZDE/HERE
Neděle/Sunday: ZDE/HERE

Foto sobota (J.Maršík): ZDE
Foto sobota BH (M.přenosilová): ZDE
Foto neděle (Bohemia Horrido): ZDE
Foto neděle BH (M.přenosilová): ZDE
Foto neděle (L.Caklová): ZDE


BIS SOBOTA: Louis Danda Bohemia Dany Maršíkové


BIS NEDĚLE: Valentina Danda Bohemia Dany Maršíkové


SUPREME BIS: Dr.Pepper Dramijos, chov. a maj. D.Sršeň

31.5.2018     STATISTIKY PO II. UZÁVĚRCE / STATISTICS AFTER 2nd DEADLINE

Sobota/Saturday: ZDE/HERE
Neděle/Sunday: ZDE/HERE

Vstupní listy na obě výstavy byly rozesílány v neděli 27. května. Pokud někdo nemá vstupní list, napište na vystavy@klubhonicu.com.

7.5.2018     STATISTIKY PO I. UZÁVĚRCE / STATISTICS AFTER 1st DEADLINE

Sobota/Saturday: ZDE/HERE

Neděle/Sunday: ZDE/HERE

30.4.2018     ČEST PAMÁTCE PANA MILOŠE VINKLÁRKA

Odešel dobrý člověk - pan Miloš Vinklárek, dlouholetý předseda a čestný člen Klubu chovatelů honičů. Čest jeho památce.

19.4.2018     VÝSLEDKY BZH ORLÍK

VÝSLEDKY: ZDE
FOTO: ZDE

12.4.2018     PROPAGAČNÍ VIDEO KLUBOVÝCH VÝSTAV

27.4.2018 je I. uzávěrka na klubové výstavy v Táboře (2.-3.6.2018).
Více info: ZDE

30.3.2018     PŘEJEME ČLENŮM KCHH KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY!

PF2018

5.3.2018 PROPOZICE A PŘIHLÁŠKA NA KV 2018

Klubová výstava bez titulu Klubový Vítěz - 2. června 2018
Klubová výstava s titulem Klubový Vítěz - 3. června 2018

Rozhodčí: J.Beare (CH), B.Seibel (DE), G.Schäfer (DE), M. Václavík (CZ), S.Beránková (CZ)

Propozice: ZDE
Přihláška: ZDE


Club show without awarding title Club winner - 2nd June 2018
Club show with awarding title Club winner - 3rd June 2018

Judges: J.Beare (CH), B.Seibel (DE), G.Schäfer (DE), M. Václavík (CZ), S.Beránková (CZ)

Info: HERE
Entry form: HERE

OFICIÁLNÍ PARTNER A SPONZOR VÝSTAVNÍCH AKCÍ:1.1.2018 PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2018

Připomínáme, že je čas platit členské příspěvky na další rok.
Členský příspěvek 300,- Kč zaplaťte do 31.1.2018, po tomto termínu automaticky následuje ukončení členství dle čl. 3, odst. 9c stanov KCHH.
Z vlastního zájmu placení neodkládejte. Platbu je nutné uhradit na jméno člena! Fotokopii ústřižku zaplacené složenky nebo výpisu z účtu, ihned zašlete e-mailem matrikáři KCHH! Toto je bezpodmínečně nutné pro identifikaci jednotlivých plateb.

Adresa majitele účtu: Klub chovatelů honičů, z.s. Kozí 98, 411 85 Horní Beřkovice

Číslo účtu: 195 133 961 / 0300

Variabilní symbol: Číslo Vašeho mobilního telefonu uvedeného na přihlášce!

Členský příspěvek roční činí 300,- Kč (+zápisné 300,- Kč pro nové členy).

Kontakt na matrikáře KCHH: Petr Braunstein, Kozí 98, 411 85 Horní Beřkovice
Mobil: +420 602 290 990
E-mail: petr.braunstein@seznam.cz, basset@gloomyclown.cz, info@demicz.eu

29.11.2017     PŘEJEME ČLENŮM KCHH VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU A KRÁSNÉ SVÁTKY!

PF2018

VÝSTAVNÍ VÍKEND KCHH V ROCE 2018 - SHOW WEEKEND IN 2018

Klubová výstava bez titulu Klubový Vítěz - 2. června 2018
Klubová výstava s titulem Klubový Vítěz - 3. června 2018

Více informací a přihlášky s předstihem zveřějníme.

Club show without awarding title Club winner - 2nd June 2018
Club show with awarding title Club winner - 3rd June 2018

More info and entries soon.

28.11.2017     ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Usnesení a zápis: ZDE

3.11.2017     POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KCHH

ČS se uskuteční v sobotu 25.11.2017

Zahájení: 14:00 hodin
Místo konání: Restaurace U Čerta, 262 63 Bohostice čp. 50
GPS: 49° 36' 7,731” N, 14° 8' 17,906” E

Kontakt pro ubytování: +420 602 105 106

Pozvánka: ZDE
Program: ZDE

23.8.2017     PROPOZICE NA KLUBOVÉ ZKOUŠKY A VÝCVIKOVÝ DEN

9.9.2017 Výcvikový den, Lavičky-Orlík
             Propozice: ZDE

10.9.2017 Barvářské zkoušky honičů , Lavičky-Orlík
             Propozice: ZDE

16.9.2017 Mezinárodní barvářské zkoušky honičů, Zbečno
             Propozice: ZDE

14.10.2017 BZH, CHELČICE
             Propozice: ZDE

28.10.2017 ZVVZ, LAVIČKY !Změna termínu na 28.10. namísto 21.10.2017!
             Propozice: ZDE

18. - 19.11.2017 MEZINÁRODNÍ HONIČSKÉ ZKOUŠKY, STŘELICE - ZNOJMO
             Propozice: ZDE

12. – 14.1.2018 Speciální honičská soutěž, Lavičky
             Propozice: ZDE
             Soutěžní řád pro SHS: ZDE

6.6.2017     VÝSTAVNÍ VÍKEND KCHH

Naši fotografové postupně pracují na fotkách z víkendu.
Galerie a kompletní výsledky zveřejníme během několika málo dní.

VÝSLEDKY A FOTO:
3.6.2017 - Speciální výstava honičů / Specialty hound show, Tábor:: ZDE
                  Foto BH (L.Smolíčková a M.Přenosilová): ZDE
                  Foto Bohemia Horrido: ZDE
                  Foto p.Petersen: ZDE
4.6.2017 - Klubová výstava (KVM a KV) / Club show, Tábor : ZDE
                  Foto Bohemia Horrido: ZDE
                  Foto BH (L.Smolíčková a M.Přenosilová): ZDEBEST IN SHOW 3.6.2016: Pan Lady Barnett's /Basset hound/
Rozhodčí: R.Favre(FR) a F.Šimek
Maj.: M. Přenosilová
Chov.: L.Zitová


BEST IN SHOW 4.6.2017: Aisha Černé Eso /Black and tan coonhound/
Rozhodčí: T.Havelka
Maj. a chov. P.Květoňová


Hlavní cenu výstavního víkendu získal Basset hound Pan Lady Barnett's .
Maj.: M. Přenosilová

14.5.2017     PŘIHLÁŠKY PO II. UZÁVĚRCE / STATISTICS AFTER 2nd DEADLINE

3.6.2017 - Speciální výstava honičů / Special hound show, Tábor:: ZDE
4.6.2017 - Klubová výstava (KVM a KV) / Club show, Tábor : ZDE

5.5.2017     PŘIHLÁŠKY PO I. UZÁVĚRCE / STATISTICS AFTER 1st DEADLINE

3.6.2017 - Speciální výstava honičů / Special hound show, Tábor:: ZDE
4.6.2017 - Klubová výstava (KVM a KV) / Club show, Tábor : ZDE

NA VÝSTAVU JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT NEJPOZDĚJI V ÚTERÝ 9.5.2017!
LAST DEADLINE FOR ENTRIES IS TUESDAY 9th MAY 2017!


Propozice: ZDE
Přihláška: ZDE

Information for show in english: HERE
Entry form: HERE

18.3.2017     PROPOZICE NA KLUBOVOU A SPECIÁLNÍ VÝSTAVU

3.6.2017 - Speciální výstava honičů / Special hound show, Tábor
Rozhodčí/judges:
R. Favre (FR) - baseti a francouzská plemena honičů FCI skupiny VI.
                     - bassets and french hound breeds
F. Šimek - ostatní honiči FCI skupiny V., VI. a plemena honičů neuznaná FCI
              - other hounds from FCI group V. and VI, FCI non recognised breeds

4.6.2017 - Klubová výstava (KVM a KV) / Club show, Tábor
Rozhodčí/judges:
F. Lamarca (IT) - Bassethound
T. Havelka (SK) - honiči FCI sk. V. a VI. s výjimkou BH, plemena honičů neuznaná FCI
                        - other breeds of FCI VI and V, FCI non recognised breeds

Propozice: ZDE
Přihláška: ZDE

Information for show in english: HERE
Entry form: HERE

9.3.2017     PROPOZICE NA DUBNOVÉ BZH A VÝCVIKOVÝ DEN

15.4.2017 VÝCVIKOVÝ DEN, LAVIČKY
             Propozice: ZDE

16.4.2017 BZH, LAVIČKY
             Propozice: ZDE

31.12.2016     PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2017

Připomínáme, že je čas platit členské příspěvky na další rok.
Členský příspěvek 300,- Kč zaplaťte do 31.1.2017, po tomto termínu automaticky následuje ukončení členství dle stanov KCHH.
Z vlastního zájmu placení neodkládejte. Platbu je nutné uhradit na jméno člena!
Fotokopii ústřižku zaplacené složenky nebo výpisu z účtu, ihned zašlete e-mailem matrikáři KCHH! Toto je bezpodmínečně nutné pro identifikaci jednotlivých plateb.
Adresa majitele účtu: Klub chovatelů honičů, Jungmannova 25, 110 00 Praha 1
Číslo účtu: 195 133 961 / 0300
Variabilní symbol: Číslo Vašeho mobilního telefonu uvedeného na přihlášce!

Členský příspěvek roční činí 300,- Kč (+zápisné 300,- Kč pro nové členy).

Kontakt na matrikáře KCHH:
Petr Braunstein, Kozí 98, 411 85 Horní Beřkovice
mobil: +420 602 290 990
E-mail: petr.braunstein@seznam.cz, basset@gloomyclown.cz, info@demicz.eu

14.12.2016     PROPOZICE KE SPECIÁLNÍ HONIČSKÉ SOUTĚŽI 13.-15.1.2017

Propozice: ZDE

12.12.2016     PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ SVÁTKY

28.11.2016     ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Zápis ke stažení: ZDE

Plánované akce KCHH pro rok 2017 najdete v sekci výstavy a zkoušky.
Nově byly upraveny podmínky pro získání Klubového šampiona KCHH. Více ZDE.

7.11.2016     VÝSLEDKY ŘÍJNOVÝCH ZKOUŠEK

15.10.2016 BZH Chelčice: ZDE
22.10.2016 Memoriál Dr.Urbana: ZDE

24.10.2016     POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Členská schůze se uskuteční v sobotu 26.11.2016 od 16:00 v Bohosticích. Více na pozvánce. POZVÁNKA: ZDE
PROGRAM: ZDE

20.9.2016     VÝSLEDKY ZVVZ LAVIČKY A BZH ZBEČNO

11.09.2016 - ZVVZ (CACT) - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
                      VÝSLEDKY: ZDE
17.09.2016 - BZH (CACT) - spol. s Bloodhoundklubem - Zbečno, okr. Rakovník
                      VÝSLEDKY: ZDE

2.9.2016     BYLY VYDÁNY PROPOZICE NA ZKOUŠKY A VÝCVIKOVÝ DEN

10.09.2016 - VÝCVIKOVÝ DEN - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
                      PROPOZICE: ZDE
11.09.2016 - ZVVZ (CACT) - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
                      PROPOZICE: ZDE
17.09.2016 - BZH (CACT) - spol. s Bloodhoundklubem - Zbečno, okr. Rakovník
                      PROPOZICE: ZDE
15.10.2016 - BZH (CACT) - spol. s OMS Strakonice - Chelčice, okr. Strakonice
                      PROPOZICE: ZDE
22.10.2016 - BZH (CACT) Memoriál Dr. Urbana - Petrovice, okr. Klatovy
                      PROPOZICE: ZDE

2.9.2016     ÚSPĚCHY ČLENŮ KCHH NA EVROPSKÉ VÝSTAVĚ V BRUSELU

PLEMENO BLACK AND TAN COONHOUND:
Aisha Černé eso (maj. P.Květňová) - CAJC, Evropský Vítěz mladých, BOJ, BOS
Southwind Django (maj. P.Květňová) - CAC, CACIB, Evropský Vítěz, BOB

PLEMENO BASSETHOUND:
Barnabáš ze Srdce Brd (maj. L.Pazderníková)- VN3 ve třídě dorostu
Pan Lady Barnett´s (maj. M.Přenosilová) - V2 ve třídě pracovní
Arthas ze Srdce Brd (maj. L.Pazderníková) - V ve tř.šampiónů
Calvin Klein Bohemia Horrido (maj. E.Černohubová) - V1, CAC, CACIB, Evropský vítěz
Gucci Gloomy Clown (maj. A.K.Bratsberg Rygge) - V ve tř.šampiónů
Cyril Bohemia Gorgony (maj. M.Šrámková) - V3 ve třídě veteránů
Fabien od Berounky (maj. V.Otevřelová) - V2 ve třídě veteránů
Latroonis Diabolos Dextera (maj. A.K.Bratsberg Rygge) - V tř. mladých
Tanja Lady Barnett´s (maj.L.Zitová)- V3 ve tř. mladých
Bassetterre Zara Sophia (maj.E.Černohubová) - V2 v mezitřídě
Rita Lady Barnett´s (maj.L.Zitová)- V ve třídě otevřené
Chandleria Gloomy Clown (maj. A.K.Bratsberg Rygge) - V tř. šampionů

Fotoreport z kruhu Basset houndů najdete u Míšy Přenosilové a Evy Černohubové.
Kompletní výsledky najdete na stránkách výstavy ZDE
Chcete-li zde zveřejnit výsledky Vašich psů z EV, zašlete výsledky webmasterce webu KCHH.

23.8.2016     PROPOZICE MEMORIÁLU DR.URBANA

PROPOZICE: ZDE

27.6.2016     VÝSLEDKY BZH

Doháníme resty a přikládáme výsledky z dubnových BZH: ZDE

21.6.2016     KLUBOVÉ OBLEČENÍ

Nově je možné zakoupit oblečení s vyšitým logem KCHH u pana Štangla.
Kdo tedy nestihl nákup na klubových výstavách, bude jej jiste zajímat nové webové rubrika - reklamní přědměty

8.6.2016     VÍTĚZOVÉ KLUBOVÝCH VÝSTAV V TÁBOŘE

Gratulujeme vítězům klubových výstav a děkujeme všem vystavovatelům za jejich účast na naší klubové akci.

SLOVNÍČEK PRO PŘEKLAD POSUDKŮ: ZDE

Odkazů na alba fotografů:
SOBOTA: Michaela Přenosilová, Lucie Caklová, I.Černohubová - BIS tř. pracovní, R.Slaba
NEDĚLE: Bohemia Horrido & M.Šrámková, M.Prokopová & Z.Veselá

VÝSLEDKY SOBOTA: ZDE
VÝSLEDKY NEDĚLE: ZDE

Moc děkujeme všem fotografům za rychlé zpracování fotoreportů. Uvítáme i další odkazy na fotky z výstavy, které můžete zasílat na email webmasterky a těšíme se za rok opět na viděnou. ;)


BEST IN SHOW 4.6.2016: Necku I Had a Coon /Black and Tan Coonhound/ Rozhodčí:K.Scheel, DK
maj.: Deotti Susanna, Itálie
chov.: Jaana Urpelainen-Reuna & Teija Urpelainen


BEST IN SHOW 5.6.2016: Arthas ze Srdce Brd /Basset hound/ Rozhodčí:B.Scheel, DK
maj. a chov. Lada Pazderníková


Hlavní cenu výstavního víkendu získal veterán plemene Basset hound Cyril Bohemia Gorgony.
maj.: Miloslava Šrámková, chov.: Jana Čápová

16.5.2016     KONEČNÉ STATISTIKY PŘIHLÁŠENÝCH PSŮ NA KLUBOVÉ VÝSTAVY

KV 4.6.2016: ZDE
KV 5.6.2016: ZDE

9.5.2016     10.5.2016 JE II. A POSLEDNÍ UZÁVĚRKA PRO KLUBOVÉ VÝSTAVY V TÁBOŘE.

4.5.2016     STATISTIKY PO PRVNÍ UZÁVĚRCE / STATISTICS AFTER 1st DEADLINE

KV 4.6.2016: ZDE
KV 5.6.2016: ZDE

21.03.2016     PROPOZICE NA VÝSTAVNÍ VÍKEND KCHH

Klubová výstava (s tituly Klubový vítěz a Klubový Vítěz mladých) - sobota 4.června 2016
Klubová výstava (bez titulů KV a KVM) - neděle 5.června 2016
Rozhodčí: Birte a Kresten Scheel, Dánsko (CHS Scheel's)
Místo konání: Zárybničná Lhota u Tábora

I. uzávěrka 27.4.2016    |     II. uzávěrka 10.5.2016
1st deadline 27.4.2016  |     2nd deadline 10.5.2016

         PROPOZICE: ZDE
         PŘIHLÁŠKA: ZDE

21.03.2016     CLUB SHOWS KCHH

4th June 2016 - Club show with title Club winner and Junior Club winner
5th June 2016 - Club show without title Club winner and Junior Club winner
Judges: Birte and Kresten Scheel, Denmark (kennel Scheel's)
Place: Zárybničná Lhota u Tábora

1st deadline 27.4.2016  |   2nd deadline 10.5.2016

         INFO: HERE
         ENTRY FORM: HERE

09.03.2016     PROPOZICE NA VÝCVIKOVÝ DEN A BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY HONIČŮ V DUBNU

16.04.2016 - VD - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
                      PROPOZICE: ZDE
17.04.2016 - BZH (CACT) - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
                      PROPOZICE: ZDE

02.02.2016     VIDEO Z ZVVZ (17.10.2015, Orlík)

Děkujeme Ivě Černohubové za poskytnutí a přípravu video záznamu z těchto zkoušek!

25.01.2016     TERMÍNY ZKOUŠEK A VÝCVIKOVÝCH DNŮ KCHH PRO ROK 2016

16.04.2016 - VD - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
17.04.2016 - BZH (CACT) - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
10.09.2016 - VD - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
11.09.2016 - ZVVZ (CACT) - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
17.09.2016 - BZH (CACT) - spol. s Bloodhoundklubem - Zbečno, okr. Rakovník
15.10.2016 - BZH (CACT) - spol. s OMS Strakonice - Chelčice, okr. Strakonice
22.10.2016 - BZH (CACT) Memoriál Dr. Urbana - Petrovice, okr. Klatovy

!!! NOVĚ POŘÁDÁME !!!
13.-15.01.2017 - 1. ročník SPECIÁLNÍ HONIČSKÁ SOUTĚŽ

Lavičky, okr. Příbram (bez lovecké upotřebitelnosti)
(tituly : CACIT, CACT, Diviačiar, Vítěz speciální honičské soutěže 2016/17)
Soutěžní řád pro SHS: ZDE

25.01.2016     TERMÍNY KLUBOVÝCH VÝSTAV KCHH PRO ROK 2016

Klubová výstava (s tituly Klubový vítěz a Klubový Vítěz mladých) - sobota 4.června 2016
Klubová výstava (bez titulů KV a KVM) - neděle 5.června 2016
Rozhodčí: Birte a Kresten Scheel, Dánsko (CHS Scheel's)
Místo konání: Zárybničná Lhota u Tábora

Propozice společně s přihláškami budou zveřejněny na jaře.
Těšíme se opět na Vaši hojnou účast!

25.01.2016     DATES FOR OUR CLUB SHOWS

4th June 2016 - Club show with title Club winner and Junior Club winner
5th June 2016 - Club show without title Club winner and Junior Club winner
Judges: Birte and Kresten Scheel, Denmark (kennel Scheel's)
Place: Zárybničná Lhota u Tábora

Entry forms and more info about our show weekend will be announced during spring 2016.
We are looking forward to meet you at our show weekend!

04.01.2016     UJASNĚNÍ PODMÍNEK POTVRZENÍ BONITAČNÍ KARTY

Bonitační karta je podmínkou pro uchovnění všech plemen bassetů (Basset hound, Artésko-normanský basset, Malý hrubosrstý vendéeský basset, Modrý gaskoňský basset, Plavý bretaňský basset, Velký hrubosrstý vendéeský basset).
PRAVIDLA POTVRZENÍ KARTY: Bonitační kartu potvrzuje rozhodčí, který ve stejný den posuzuje na klubové či speciální výstavě KCHH. V ostatních případech lze bonitaci provést mimo tyto výstavy KCHH, a to pouze u rozhodčích registrovaných pod ČMKU, pokud s vyplněním bonitační karty souhlasí. V žádném případě nelze potvrzení bonitační karty na rozhodčím vymáhat v průběhu posuzování jakékoliv jiné výstavy a nikdy ne na zahraničním rozhodčím. Potvrdit bonitační kartu lze po dohodě s rozhodčím s aprobací pro dané plemeno kdekoli, výstava není podmínkou.

01.01.2016     DO NOVÉHO ROKU S NOVÝM WEBEM!

Jako novoroční překvapení jsme pro Vás připravili nový klubový web a současně přejeme mnoho štěstí a chovatelských úspěchů všem členům KCHH v roce 2016!Novým webmasterem a autorkou nových klubových stránek je Eva Černohubová. V případě nesrovnalostí mezi údaji uvedených na chovných kartách vašich psů ji kontaktujte emailem.

01.01.2016     ZMĚNY V ONLINE SEZNAMU CHOVNÝCH JEDINCŮ!

Klub poskytuje členům možnost prezentace jejich chovných psů a fen v seznamu chovných jedinců na webu KCHH.
Pro všechna plemena je nyní k dispozici možnost rozšířit chovnou kartu i o třígenerační rodokmen a 3 fotografie na psa. Budeme velice rádi, pokud nám poskytnete údaje o Vašich chovných jedincích (a to i těch již zesnulých či fen za věkovou hranicí chovnosti). Klub k současnému dni zastřešuje 36 plemen, u kterých bychom touto cestou chtěli zdokumentovat jejich chov.

Pro založení nové karty chovného psa/chovné feny na webu vyplňte tento formulář, odešlete jej společně se všemi náležitostmi (fotografie a ofocený rodokmen s razítkem 'chovný pes/chovná fena') webmasterce.

Pro úpravy existujících chovných karet uveďte do emailu: plemeno, jméno psa a požadované změny. Je-li změn více nebo jedná-li se doplnění rodokmenu, využijte prosím stejný formulář jako pro založení nové karty.

15.12.2015     NEZAPOMEŇTE UHRADIT SVÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Připomínáme, že je čas platit členské příspěvky na další rok.
Členský příspěvek zaplaťte do 31.1.2016, po tomto termínu automaticky následuje ukončení členství dle stanov KCHH.
Podrobné info o provedení plateb: ZDE

15.5.2015     DŮLEŽITÁ INFORMACE ČMKJ - MIMOSMLUVNÍ POŘADATEL AKCÍ

Předsednictvo ČMKJ upozorňuje všechny chovatelské kluby - kolektivní členy ČMKJ, na možné následky, pokud se člen klubu dostaví se psem na akci (výstava, soutěž nebo zkouška loveckého psa z výkonu) organizovanou právnickou osobou, která není smluvně propojena se členským subjektem FCI za Českou republiku.
Plné znění (ČMKJ): ZDE

Pořádají se v ČR akce s navrhováním CACIT dle platných předpisů?
V poslední době se objevily zprávy hovořící o tom, že v ČR pořádané akce s navrhováním CACIT, neodpovídají požadavkům FCI a že "titul CACIT" je v ČR zadáván neoprávněně. Takové tvrzení může ty, kdo se snaží získat titul mezinárodního šampiona práce nebo pořadatele zkoušek a soutěží s navrhováním CACIT, znejistit nebo znervóznit. Na místě tedy je vysvětlit, jak to ve skutečnosti je. CACIT (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail) není titul, ale čekatelství. To může být podkladem pro přiznání titul C.I.T. (Champion International de Travail – Mezinárodní šampion práce). Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní titul, stanovuje podmínky pro jeho získání Mezinárodní kynologická federace FCI. Ta také přesně specifikuje, na jakých zkouškách nebo soutěžích může být čekatelství CACIT navrženo, tyto akce schvaluje a navržená čekatelství CACIT, pokud jsou splněny všechny požadavky, potvrzuje. Českomoravská kynologická unie (ČMKU) každoročně zasílá na FCI návrh zkoušek a soutěží s uvedením termínu, místa konání a plemen, kterým může být na dané akci čekatelství navrženo. Má-li FCI pochybnosti o tom, že příslušné akce neodpovídají danýn požadavkům, požádá o vysvětlení a eventuálně nepovolí, aby na dané akci bylo čekatelství navrhováno. V minulých letech přišly připomínky týkající se např. Práce loveckých plemen na teplé zvěři nebo možnosti navrhovat CACIT na určitém typu zkoušky jednotlivým plemenům. Po upřesnění a vysvětlení byly všechny v ČR poiřádané CACIT akce schváleny a pokud byl CACIT navržen, byl majiteli úspěšného psa také potvrzen. Ze strany FCI byly schváleny i všechny návrhy soutěží a zkoušek na rok 2015. Stručně shrnuto, okolo akcí s navrhováním CACIT je vše v pořádku a ČR se nedopouští žádných přestupků vůči předpisům a požadavkům FCI.

Vladimíra Tichá
tisková mluvčí ČMKU

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com

 |    NÁVŠTĚV