KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ, z.s.

NOVINKY NA WEBU A DĚNÍ V KCHH

16.5.2016     KONEČNÉ STATISTIKY PŘIHLÁŠENÝCH PSŮ NA KLUBOVÉ VÝSTAVY

KV 4.6.2016: ZDE
KV 5.6.2016: ZDE

9.5.2016     10.5.2016 JE II. A POSLEDNÍ UZÁVĚRKA PRO KLUBOVÉ VÝSTAVY V TÁBOŘE.

4.5.2016     STATISTIKY PO PRVNÍ UZÁVĚRCE / STATISTICS AFTER 1st DEADLINE

KV 4.6.2016: ZDE
KV 5.6.2016: ZDE

21.03.2016     PROPOZICE NA VÝSTAVNÍ VÍKEND KCHH

Klubová výstava (s tituly Klubový vítěz a Klubový Vítěz mladých) - sobota 4.června 2016
Klubová výstava (bez titulů KV a KVM) - neděle 5.června 2016
Rozhodčí: Birte a Kresten Scheel, Dánsko (CHS Scheel's)
Místo konání: Zárybničná Lhota u Tábora

I. uzávěrka 27.4.2016    |     II. uzávěrka 10.5.2016
1st deadline 27.4.2016  |     2nd deadline 10.5.2016

         PROPOZICE: ZDE
         PŘIHLÁŠKA: ZDE

21.03.2016     CLUB SHOWS KCHH

4th June 2016 - Club show with title Club winner and Junior Club winner
5th June 2016 - Club show without title Club winner and Junior Club winner
Judges: Birte and Kresten Scheel, Denmark (kennel Scheel's)
Place: Zárybničná Lhota u Tábora

1st deadline 27.4.2016  |   2nd deadline 10.5.2016

         INFO: HERE
         ENTRY FORM: HERE

09.03.2016     PROPOZICE NA VÝCVIKOVÝ DEN A BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY HONIČŮ V DUBNU

16.04.2016 - VD - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
                      PROPOZICE: ZDE
17.04.2016 - BZH (CACT) - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
                      PROPOZICE: ZDE

19.02.2016     UKONČENÍ ČLENSTVÍ PRO NEPLNĚNÍ ČLENSKÝCH POVINNOSTÍ

Seznam členů, kterým bylo ukončeno členství v KCHH pro neplnění povinností spojených se stanovami klubu v roce 2016: ZDE

02.02.2016     VIDEO Z ZVVZ (17.10.2015, Orlík)

Děkujeme Ivě Černohubové za poskytnutí a přípravu video záznamu z těchto zkoušek!

25.01.2016     TERMÍNY ZKOUŠEK A VÝCVIKOVÝCH DNŮ KCHH PRO ROK 2016

16.04.2016 - VD - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
17.04.2016 - BZH (CACT) - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
10.09.2016 - VD - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
11.09.2016 - ZVVZ (CACT) - Lavičky (Orlík), okr. Příbram
17.09.2016 - BZH (CACT) - spol. s Bloodhoundklubem - Zbečno, okr. Rakovník
15.10.2016 - BZH (CACT) - spol. s OMS Strakonice - Chelčice, okr. Strakonice
22.10.2016 - BZH (CACT) Memoriál Dr. Urbana - Petrovice, okr. Klatovy

!!! NOVĚ POŘÁDÁME !!!
13.-15.01.2017 - 1. ročník SPECIÁLNÍ HONIČSKÁ SOUTĚŽ

Lavičky, okr. Příbram (bez lovecké upotřebitelnosti)
(tituly : CACIT, CACT, Diviačiar, Vítěz speciální honičské soutěže 2016/17)
Soutěžní řád pro SHS: ZDE

25.01.2016     TERMÍNY KLUBOVÝCH VÝSTAV KCHH PRO ROK 2016

Klubová výstava (s tituly Klubový vítěz a Klubový Vítěz mladých) - sobota 4.června 2016
Klubová výstava (bez titulů KV a KVM) - neděle 5.června 2016
Rozhodčí: Birte a Kresten Scheel, Dánsko (CHS Scheel's)
Místo konání: Zárybničná Lhota u Tábora

Propozice společně s přihláškami budou zveřejněny na jaře.
Těšíme se opět na Vaši hojnou účast!

25.01.2016     DATES FOR OUR CLUB SHOWS

4th June 2016 - Club show with title Club winner and Junior Club winner
5th June 2016 - Club show without title Club winner and Junior Club winner
Judges: Birte and Kresten Scheel, Denmark (kennel Scheel's)
Place: Zárybničná Lhota u Tábora

Entry forms and more info about our show weekend will be announced during spring 2016.
We are looking forward to meet you at our show weekend!

04.01.2016     UJASNĚNÍ PODMÍNEK POTVRZENÍ BONITAČNÍ KARTY

Bonitační karta je podmínkou pro uchovnění všech plemen bassetů (Basset hound, Artésko-normanský basset, Malý hrubosrstý vendéeský basset, Modrý gaskoňský basset, Plavý bretaňský basset, Velký hrubosrstý vendéeský basset).
PRAVIDLA POTVRZENÍ KARTY: Bonitační kartu potvrzuje rozhodčí, který ve stejný den posuzuje na klubové či speciální výstavě KCHH. V ostatních případech lze bonitaci provést mimo tyto výstavy KCHH, a to pouze u rozhodčích registrovaných pod ČMKU, pokud s vyplněním bonitační karty souhlasí. V žádném případě nelze potvrzení bonitační karty na rozhodčím vymáhat v průběhu posuzování jakékoliv jiné výstavy a nikdy ne na zahraničním rozhodčím. Potvrdit bonitační kartu lze po dohodě s rozhodčím s aprobací pro dané plemeno kdekoli, výstava není podmínkou.

01.01.2016     DO NOVÉHO ROKU S NOVÝM WEBEM!

Jako novoroční překvapení jsme pro Vás připravili nový klubový web a současně přejeme mnoho štěstí a chovatelských úspěchů všem členům KCHH v roce 2016!Novým webmasterem a autorkou nových klubových stránek je Eva Černohubová. V případě nesrovnalostí mezi údaji uvedených na chovných kartách vašich psů ji kontaktujte emailem.

01.01.2016     ZMĚNY V ONLINE SEZNAMU CHOVNÝCH JEDINCŮ!

Klub poskytuje členům možnost prezentace jejich chovných psů a fen v seznamu chovných jedinců na webu KCHH.
Pro všechna plemena je nyní k dispozici možnost rozšířit chovnou kartu i o třígenerační rodokmen a 3 fotografie na psa. Budeme velice rádi, pokud nám poskytnete údaje o Vašich chovných jedincích (a to i těch již zesnulých či fen za věkovou hranicí chovnosti). Klub k současnému dni zastřešuje 36 plemen, u kterých bychom touto cestou chtěli zdokumentovat jejich chov.

Pro založení nové karty chovného psa/chovné feny na webu vyplňte tento formulář, odešlete jej společně se všemi náležitostmi (fotografie a ofocený rodokmen s razítkem 'chovný pes/chovná fena') webmasterce.

Pro úpravy existujících chovných karet uveďte do emailu: plemeno, jméno psa a požadované změny. Je-li změn více nebo jedná-li se doplnění rodokmenu, využijte prosím stejný formulář jako pro založení nové karty.

15.12.2015     NEZAPOMEŇTE UHRADIT SVÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Připomínáme, že je čas platit členské příspěvky na další rok.
Členský příspěvek zaplaťte do 31.1.2016, po tomto termínu automaticky následuje ukončení členství dle stanov KCHH.
Podrobné info o provedení plateb: ZDE

15.5.2015     DŮLEŽITÁ INFORMACE ČMKJ - MIMOSMLUVNÍ POŘADATEL AKCÍ

Předsednictvo ČMKJ upozorňuje všechny chovatelské kluby - kolektivní členy ČMKJ, na možné následky, pokud se člen klubu dostaví se psem na akci (výstava, soutěž nebo zkouška loveckého psa z výkonu) organizovanou právnickou osobou, která není smluvně propojena se členským subjektem FCI za Českou republiku.
Plné znění (ČMKJ): ZDE

Pořádají se v ČR akce s navrhováním CACIT dle platných předpisů?
V poslední době se objevily zprávy hovořící o tom, že v ČR pořádané akce s navrhováním CACIT, neodpovídají požadavkům FCI a že "titul CACIT" je v ČR zadáván neoprávněně. Takové tvrzení může ty, kdo se snaží získat titul mezinárodního šampiona práce nebo pořadatele zkoušek a soutěží s navrhováním CACIT, znejistit nebo znervóznit. Na místě tedy je vysvětlit, jak to ve skutečnosti je. CACIT (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail) není titul, ale čekatelství. To může být podkladem pro přiznání titul C.I.T. (Champion International de Travail – Mezinárodní šampion práce). Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní titul, stanovuje podmínky pro jeho získání Mezinárodní kynologická federace FCI. Ta také přesně specifikuje, na jakých zkouškách nebo soutěžích může být čekatelství CACIT navrženo, tyto akce schvaluje a navržená čekatelství CACIT, pokud jsou splněny všechny požadavky, potvrzuje. Českomoravská kynologická unie (ČMKU) každoročně zasílá na FCI návrh zkoušek a soutěží s uvedením termínu, místa konání a plemen, kterým může být na dané akci čekatelství navrženo. Má-li FCI pochybnosti o tom, že příslušné akce neodpovídají danýn požadavkům, požádá o vysvětlení a eventuálně nepovolí, aby na dané akci bylo čekatelství navrhováno. V minulých letech přišly připomínky týkající se např. Práce loveckých plemen na teplé zvěři nebo možnosti navrhovat CACIT na určitém typu zkoušky jednotlivým plemenům. Po upřesnění a vysvětlení byly všechny v ČR poiřádané CACIT akce schváleny a pokud byl CACIT navržen, byl majiteli úspěšného psa také potvrzen. Ze strany FCI byly schváleny i všechny návrhy soutěží a zkoušek na rok 2015. Stručně shrnuto, okolo akcí s navrhováním CACIT je vše v pořádku a ČR se nedopouští žádných přestupků vůči předpisům a požadavkům FCI.

Vladimíra Tichá
tisková mluvčí ČMKU

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com

 |    NÁVŠTĚV